Aktin - ClassVR Szkolenie Podstawowe + Programowanie i informatyka
https://patry.clickmeeting.com/aktin-classvr-szkolenie-podstawowe-programowanie-i-informatyka
Aktin - ClassVR połączenie działania z robotem Fable
https://patry.clickmeeting.com/aktin-classvr-polaczenie-dzialania-z-robotem-fable
Aktin - Jak wygląda pracownia sztucznej inteligencji
https://patry.clickmeeting.com/aktin-jak-wyglada-pracownia-sztucznej-inteligencji